חיפוש

מידע על החוג

מידע כללי - לימודי קודש

החל מתחילת דרכה מצאה המכללה את לימודי התנ"ך כמקצוע הראשי בחינוך הבת, הואיל ובדיסציפלינה זו חברו יחד שולשה מרכיבים מרכזיים ואלו הם: 1. הזדהות השקפתית.
2. התמודדות אינטלקטואלית.
3. מעורבות אמוציונאלית.

בנוסף לכך מצאה המכללה, כי לימוד תורה ומפרשים, וכן לימוד נביאים וכתובים עם מפרשים (החל בחז"ל וכלה באחרונים), נותן לסטודנטית את כל המעלות הטובות של לימוד תורני, הבונה את אישיותה התורנית המלאה. ואכן, הניסיון הוכיח, כי המאמץ הנדרש בלימוד תנ"ך במכללה אינו נופל במאומה מן המאמץ הנשרד במקצועות האקדמיים המעמיקים יותר.

במשך השנים נמצאה הדרך להחיל את השיטה הזאת לתחומים אחרים של מקצועות היהדות, החל בספרות חז"ל, דרך המחשבה הקלאסית של ימי הביניים, וכלה במחשבת המוסר והחסידות של דורנו אנו.

בגלל המגמה להכשיר מורה, שתדע ללמד את מקצועות הקודש גם ברמה של בית הספר התיכון בארץ, רמה הדורשת מן הסטודנטיות בבית הספר לפחות אותו מאמץ אינטלקטואלי הנדרש מהן בלימוד המקצועות הכלליים, הושם הדגש על עיון מעמיק במקורות הקלאסיים (חז"ל ראשונים ואחרונים). הסטודנטית חייבת לרכוש את הידע ואת הכלים הלימודיים הדרושים, כדי שתוכל, בבוא העת, לעיין במקורות אלה בכוחות עצמה ולהכין באמצעותם של שיעוריה כדבעי. גישה זו, של עיון מעמיק וממצה במקורות, מחייבת גם לימוד במסגרת תרגיל, בקבוצות טריטוריאליות ובסמינרים.
האופי המיוחד של לימודי היהדות במכללה, מבחינת יראת שמים וגישה של דחילו ורחימו לדברי קדושי עליון (תוך כדי התמודדות והתנצחות במלחמתה של תורה), מובטח על ידי הצוות המורכב כולו מתלמידי חכמים, חניכי הישיבות הגבוהות בארץ ומחוצה לה, וכן מורות בוגרות המכללה המצטיינות.

מידע כללי - תנ"ך מחשבת ישראל

סטודנטית הבוחרת להתמקצע בלימודי הקודש בלבד, תזכה לתכנית לימודים רחבה ויסודית ב-2 התחומים המרכזיים תנ"ך – מחשבת ישראל, וזוכה בסיום לימודיה בתואר ב.אד. בשני המקצועות, כשתוכל להמשיך לתואר שני ב-2 התחומים,, הן בתנ"ך והן במחשבת ישראל.

סטודנטית החוג תנ"ך – מחשבת ישראל, משמשת ברוב הפעמים גם כמחנכת ראשית בבתי ספר ובאולפנות, עקב היקף התמחותה בלימודי הקודש והיותה מייצגת דמות הרואה בחינוך ילדי ישראל אידיאל חיים.

תכנית הלימודים בחוג זה בנויה משילוב של 2 תכניות הלימודים – תנ"ך ומחשבת ישראל, כך שלצורך התרשמות מתכנית הלימודים ניתן לעיין המידע על החוג לתנ"ך, ובמידע על החוג למחשבת ישראל.

ראש החוג הרבנית שפרה גולדשטיין, מסורה מאד לסטודנטיות, ומשמשת עבורן לפה ולכתף בכל תחומי המכללה, הן בלימודים והן בתחומים אחרים, הן כלפי ההנהלה והן כלפי המזכירות האקדמית, המחלקה לחינוך, ועוד, והכל מתוך התמסרות ורעות.

הרבנית שפרה גם מלווה את לימודי החוג בפעילויות מיוחדות כדוגמת שבתות בצוותא, טיולים וסיורים, סעודות ראש חודש ועוד, כשהכל משרה על סטודנטיות החוג אוירה משפחתית ונעימה.

תנאי קבלה

 • הקפדה על חיי תורה ומצוות.
 • תעודת בגרות מלאה עם ממוצע בגרות 92 ומעלה.
 • עמידה בבחינות הפנימיות של המכללה.
 • מועמדות מחו"ל יכולות להתקבל עם SAT עם ציון 1100 או ציון 550 בפסיכומטרי בשפה זרה.


מטרות החוג

החוג מיועד לבנות הרואות בלימוד התורה והוראתה שליחות רוחנית שמגמתה לחנך לחיי תורה מלאים מתוך יר"ש, אהבת תורה וקיום מצוות.
מטרת העל של החוג חותרת לכך שבוגרותינו בכל אתר ואתר ישכילו להעביר את הידע שקיבלו לא "כמדע מן המדעים" כלשונו של הרב הירש, אלא כתורת חיים, המביאה את הסטודנטים והחניכים לשמחה בלימוד התורה והרגשת מתיקותה. כשע"י כך תהפוך התורה לחלק מהותי מהם ומחייהם.
הכלים לבניית מודל כזה של מחנכת הן: הקניית ידע רב בכל תחומי הדעת, העמקה והרחבת הדעת האישית, רגישות ואמפתיה לתלמיד והכל באווירה המיוחדת והביתית של המכללה.
הסטודנטיות בחוג תוכלנה לקחת חלק בלימוד עצמי ויוצר, בסדנאות, בדיונים ובכתיבה מתוך שאיפה לבנין אישיותן כלומדות עצמאיות וכמחנכות בישראל.

נושאי הלימוד

חלק מן השיעורים, מתנהלים כמובן בתוך המסגרת הרחבה של המכללה. אך לבנות תנ"ך - תושב"ע, המתמחות במקצועות אלו, יש קורסים ייחודיים, מעמיקים ועשירים יותר.

למשל: קורסים, הבנויים על לימוד עצמי, חברותות, דיונים וסדנאות. בנות החוג יוצרות ומעיינות בעצמן, ולא רק שומעות שיעורים פרונטליים.
כמו כן, שיעורים שניתנים לבנות, דורשים הכנה רבה יותר. הבנות נדרשות לפתוח ספרים באופן עצמאי, ולעיין בהם תוך הכוונת המרצה.

הלימוד מכוון אפוא בין היתר לענות על כמה שאלות מרכזיות:
 • מהו הפשט?
 • מה מלמד הפשט במסגרת השלמות הטוטאלית של לימוד תורה וגילוי רצון ה'?
 • מהו הקשר בין מדרשי חז"ל לבין פשוטו של מקרא (האסכולות השונות בנושא זה)?
 • מהו ההבדל בין לימוד תורה על פי עומק פשוטו של מקרא ובין המגלה פנים בתורה שלא כהלכה?
יש מקום, ואף חובה, לעסוק בלימודי העזר הדרושים להבנה עמוקה בפשוטו של מקרא ובדברי חז"ל, כגון דקדוק לשון המקרא, טעמי המקרא, גיאוגרפיה מקראית וכד'.

לימודים אלה תופסים את מקומם הנכון - הן בכמות הזמן המוקדשת להם והן במועד הבאתם בסדר הלימוד - על פי הקריטריון של "ראשית חכמה יראת ה'", ו"כל שיראתו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת".

דרישות לתואר

 1. הקדמות לתורה – מבחן. לחץ כאן להנחיות

 2. פשוטו של מקרא – מבחן. לחץ כאן להנחיות

 3. עבודת גמר
עבודת גמר (עבודה סמינריונית) בהיקף של כ- 20 עמ' על נושא אחד בתחום מחשבת ישראל או תנ"ך.
העבודה אמורה לשקף את יכולת הסטודנטית להתמודד ולנתח את הנושא שבחרה באופן עצמאי, בניית שאלת חקר, ראשי הפרקים, מקורות (ביבליוגרפיה), ויכולת הגעה למסקנות ותובנות כתוצאה ממחקרה ועיונה.

ניתן לקבל הנחיה לכתיבת העבודה, אך רוב הסטודנטיות מצליחות להתמודד היטב עם המטלה ומשיגות ציונים גבוהים.
לחץ כאן להנחיות ללימוד העצמאי
תאריכי מבחני בקיאות וגמר

לפרטים:


טלפון: 02-6750716

פקס: 02-6750706

דואר אלקטרוני: sadcanit@gmail.com

שאל את ראש החוג: גב' שפרה גולדשטיין

מכללה ירושלים, ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002.

להרשמה לחצו כאן

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים לפיתוח מקצועי
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים