חיפוש

מידע כללי

מרכז מנו"ף משמש כמרכז מקצועי ניהולי להעצמת עבודת הניהול וההוראה במוסדות החינוך.

מטרות מנו"ף

  • לשמש ערוץ ומנוף מקצועי לקידומו ולפיתוחו של המנהל, המורה ושל המוסד החינוכי.
  • להוות מוקד מקצועי בהעצמת עבודת צוות הניהול וצוות ההוראה.
  • להעשיר את המנהלים והמורים בחומר מקצועי ובכלי ניהול.
  • לשמש צומת להחלפת ידע ולליבון סוגיות ולבטים בניהול, בהוראה ובהנהגה.
  • לתת שירותי ייעוץ אישי וארגוני למוסד ולפרט.
  • לסייע לבתי ספר בחשיבה, בהיערכויות ובבניית תוכניות ניהוליות.


אוכלוסיית יעד

  • ראשי / מנהלי בתי הספר.
  • בעלי תפקידים ניהוליים.
  • מובילים במערכת החינוך.
  • עובדי הוראה.


לפרטים:

טלפונים: 02-6750912, 02-6750751

פקס: 073-2750662

דואר אלקטרוני:manof@michlalah.edu

לאתר ילקוט המנהל

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים