חיפוש

יוזמות בגיל הרך

אם את עובדת הוראה בדרגה 6-8 ורוצה להתקדם לעבר הדרגה הבאה, בואי להכשיר את עצמך להיות גננת מובילה יוזמה באופן מקצועי ויצירתי.

היקף התכנית הוא 120 שעות במשך שנתיים (60 שעות בכל שנה)
התכנית כוללת 10 מפגשים בימי שני לנשים וימי חמישי לגברים בין השעות 19:30 - 16:15
ובנוסף, ליווי והנחייה באופן מקוון.

מה בתכנית?

1. 'לדבר בשפה חזותית' – יכולת קישור ויישום בין תכנים ומטרות לשפה חזותית: לימוד והתנסות בתחום האומנות כמו צבע, קו קומפוזיציה: הצבע כשפה וסמל ביצירות ילדים ובכלל. המוחשי והמופשט ביצירה חזותית והבחנה בין טקסט מילולי לטקסט חזותי.
2. פיתוח סקרנות טבעית של הילד ופיתוח מיומנויות חקר: שאלת שאלות, השערת השערות בתופעות טבע ובתהליכים בתחומי המדע.
3. אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת: פיתוח תיווך מושכל בין הטכנולוגיה לבין איכות הלמידה, בדגש על עידוד הלומד לעצמאות בלמידה, וכן פיתוח יחידות לימוד בסביבה עתירת טכנולוגיה.
4. פיתוח חשיבה יצירתית באמצעות כלי חשיבה רוחביים ובגישת המיזוג בתחומי תוכן שונים, תוך נתינת דגש לז'נרים ספרותיים.
5. תרבות ארגונית : הכוונה פרקטית של היוזמה: רציונל, יעדים, מטרות, סקירת ספרות, אתיקה ועבודת צוות.
6. תהליכי רפלקציה הערכה ותיעוד – הערכה בתכנון, במהלך ובסיום, לצורך שיפור , קידום וסיכום.

התכנית נועדה לגננות, ובה תוענקנה אסטרטגיות לפיתוח החשיבה והסקרנות של הלומד ושל המלמד, מתודולוגיות לאוריינות חזותית ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.
חשיפת הגננות לתחומים אלו תעצים את הגננות ותעודדן לפיתוח יוזמות אשר יעצימו את ילדי הגן.
תכנית הלימודים המוצעת משלבת למידה עיונית בהיקף של 45 שעות בכל שנה עם עבודה אישית וליווי בהיקף של 30 שעות בכל שנה. משך התכנית: שנתיים.
את התכנית יובילו מרצים בכירים בתחומי הגיל הרך, החשיבה והיזמות.

שכר לימוד במימון משרד החינוך

לוח הזמנים

הקורס לגברים יתקיים ברובו במתכונת מקוונת (אינטרנטי).

נשים

ימי שני

גברים

ימי חמישי

1

ב' כסלו

20.11.2017

ה' כסלו

23.11.2017

2

ט"ז כסלו

4.12.2017

י"ט כסלו

7.12.2017

3

ז' טבת

25.12.2017

כ"ד טבת

11.1.2018

4

כ"א טבת

8.1.2018

ט' שבט

25.1.2018

5

ו' שבט

22.1.2018

ז' אדר

22.2.2018

6

ד' אדר

19.2.2018

כ"א אדר

8.3.2018

7

י"ח אדר

5.3.2018

כ"ז ניסן

12.4.2018

8

ח' אייר

23.4.2018

י"א אייר

26.4.2018

9

כ"ב אייר

7.5.2018

כ"ה אייר

10.5.2018

10

י"ד סיוון

28.5.2018

י"ז סיוון

31.5.2018פרוט המשימות לשנה א' וב'

בשנה ראשונה
לקראת סוף השנה הראשונה, יכתוב כל משתתף בתכנית הצעת נושא ליוזמה אישית חינוכית. בהצעה זו יהיה פירוט של מטרות היוזמה, סקירת ספרות מקצועית הקשורה לנושא, תיאור הפעילות המתוכנ נת וקביעת אמות מידה להצלחתה. הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, כתיבת היוזמה ועמידה בחוזה הליווי.

בשנה השנייה
יתמקד המורה בגיבוש היוזמה ומיקודה, המורה יחל במימוש היוזמה תוך תיעוד התהליך בתלקיט מתאים. כל זאת יעשה בלווי מתאים.

במקביל ימשיך המורה לרכוש כלים של המחקר האיכותני.
הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, והערכה מעצבת והערכה מסכמת של היוזמה שיתועדו בתלקיט.


להרשמה לחצו כאן

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים