חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>

אנצקלופדיה מורחבת לחכמי התלמוד

כר': חלק ז: רבי אלעזר בן פדת מרא דארעא דישראל...
מחבר: קליגר, איסר
צפיות: 183

מבוא והוספות לספרי מהרי''ל: רבינו יעקב‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מולין זצ''ל

מבוא רחב ומקיף לספרי תשובות ומנהגי מהרי''ל עם ליקוט תשובות ומנהגים נוספים מרבינו, חידושים על הש...
מחבר: יעקב בן משה הלוי מולין (מהרי''ל)
צפיות: 228

השירה העברית בפולין בין שתי מלחמות העולם

...
מחבר: וינפלד, דוד ‬
צפיות: 155

בשמים מספרד

מאוצר חוכמות יהדות ספרד...
מחבר: גאון, משה דוד ‬
צפיות: 175

ממזרח ועד סוף מערב

יהודי ספרד 1492-1992...
מחבר: פורטר, רות (עורכת) ‬
צפיות: 175

יהודי פולין וליטא עד שנת ת''ח 1648

‫ מבואות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ומקורות מבוארים ...
מחבר: ציגלמן, שמואל ארתור
צפיות: 174

ספר אגרות צפון

תשע עשרה איגרות על היהדות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (ניינצעהן בריעפע איבער יודענטהום) : ספרו הראשון ...
מחבר: הירש, שמשון בן רפאל
צפיות: 196

תורתך לישראל

בענין לימוד תורה לאומות העולם...
מחבר: אורצל, חיים משה יהודה ‬
צפיות: 173

The Conversos of Majorca

life and death in a crypto-Jewish community in XVII century Spain ...
מחבר: Selke, Angela S
צפיות: 180

Conversos and Inquisition in Jaen

...
מחבר: Coronas Tejada, Luis
צפיות: 163

מגלת תענית

לזכרון ימים שנעשו בהם ניסים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ לישראל בתקופת בית שני, וקבעו אותם להיות ימים טובים ...
מחבר: מגלת תענית
צפיות: 169

ילד במתנה או ילד בהמתנה?

מבט אל המשאבים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם ...
מחבר: סימן טוב, אילת
צפיות: 189

ספר שרגאי

כתב עת לחקר הציונות הדתית והעליות לארץ ישראל ...
מחבר: אליאב, מרדכי (עורך) ‬
צפיות: 187

אילמות סלקטיבית

מדריך להורים, למחנכים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ולמטפלים ...
מחבר: פרדניק, רות ‬
צפיות: 181

יוצרות ומוספין המבואר מתיבתא : פסקי הלכה ומנהג

הלכות והליכות, מנהגים וטעמים, לארבע פרשיות ולשבת הגדול. ביאורי הפיוטים : פיוטי היוצרות והמוספין ...
מחבר: פומרנץ, מנחם מנדל (עורך) ‬
צפיות: 175

הוראת מדעים מפעילה

טיפוח מיומנויות של תלמידים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ עם ליקויי למידה ...
מחבר: רובין, עדנה ‬
צפיות: 187

דור גירוש ספרד

קובץ מאמרים...
מחבר: עסיס, יום טוב (עורך)
צפיות: 203

נחלת יעקב: על התורה

יוצא לאור מחדש ע''פ דפוס ראשון וכתבי יד עם הוספות והשלמות רבות ...
מחבר: לורברבוים, יעקב (מליסא)
צפיות: 199

בעלזען

...
מחבר: גולדשמידט, שמואל
צפיות: 163

תורת יצחק

מאמרי מוסר לסדר פרשיות השבוע והמועדים מאת הגאון רבי יצחק אלחנן ולדשיין. קונטרס ובחרת בחיים: מא...
מחבר: ולדשיין, יצחק אלחנן
צפיות: 190

Conversos on trial

the Inquisition in Ciudad Real ...
מחבר: Beinart, Haim
צפיות: 104

עם כלביא יקום

מלחמות ישראל-ערב תש''ח-תשמ''ב...
מחבר: הרצוג, חיים ‬
צפיות: 97

קהלות ישראל

תוכן: כר’: אוסטראה.- כר’: אוסטרוב, מאזובייצק.- כר’: אוזרקוב...
מחבר: סלוין, יהודה ליב (עורך)
צפיות: 120

מלחמת קודש ומארטירולוגיה בתולדות ישראל ובתולדות העמים

קובץ הרצאות שהושמעו בכנס האחד-עשר לעיון בהיסטוריה (ט-י בסיון תשכ''ו): העיר והקהילה הרצאות שהושמעו...
מחבר: החברה ההיסטורית הישראלית
צפיות: 145

הציונות ומתנגדיה בעם היהודי

קובץ מאמרים...
מחבר: אבני, חיים (עורך)
צפיות: 95

דה האן

הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל...
מחבר: נקדימון, שלמה
צפיות: 113

מאיטליה לירושלים

איגרותיו של רבי עובדיה מברטנורא מארץ ישראל...
מחבר: עובדיה מברטינורו
צפיות: 98

האשה היהודיה בסבך הקידמה

מקומה וייצוגה בעת החדשה...
מחבר: היימן, פאולה אי ‬
צפיות: 98

במאבק למדינה

המדיניות הציונית בשנים 1936-1948 ...
מחבר: הלר, יוסף ‬
צפיות: 113

Your rod and your staff

a young man's chronicle of survival...
מחבר: Adler, Sinai
צפיות: 116

ספר פרי מגדים

יורה דעה סימנים קי-קיא...
מחבר: תאומים, יוסף בן מאיר ‬
צפיות: 103

שבלי הלקט

תוכן: הלכות עבודה זרה, אכלי עכו''ם, איסור והיתר, רבית, כלאים, תוכחה, נדרים, שבועות...
מחבר: צדקיה בן אברהם הרופא ‬
צפיות: 97

ספר אור זרוע

עם פסקי מהר''ח, לרבי חיים ב''ר יצחק אור זרוע ; יוצא לאור מחדש על פי כתבי יד, עם הוספות והשלמות, תי...
מחבר: יצחק בן משה מוינה (אור זרוע)
צפיות: 136

ספר הפרנס השלם

ע''פ דפוס ראשון וכתבי יד, עם הוספות והשלמות, ציוני המקורות, שינויי נוסחאות, ציונים והערות, על יד...
מחבר: משה פרנס מרוטנבורג ‬
צפיות: 158

ספר תשב''ץ

המכונה תשב''ץ קטן : פסקים, מנהגים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ותשובות ...
מחבר: שמשון בן צדוק ‬
צפיות: 95

הלכה למעשה

חילונו של המרחב הציבורי בישראל...
מחבר: בן-פורת, גיא ‬
צפיות: 93

הפנים הרבות של האובדן והשכול

תיאוריה וטיפול...
מחבר: רובין, שמשון
צפיות: 129

סרוגים בקנה

סיפור השתלבות הציונות הדתית בצה''ל...
מחבר: מגל, יניב ‬
צפיות: 96

מכלה לחמות

עולמה של האישה היהודייה בדרום תוניסיה והשתקפותו בספרות העממית...
מחבר: טובי, צביה ‬
צפיות: 128

בית המקדש בירושלים

...
מחבר: אריאל, ישראל
צפיות: 92

פירוש לתהלים לרבנו יוסף חיון : ראש רבני ליסבון

יו''ל על-פי כתבי יד, עם מבוא, הערות וביאורים ...
מחבר: חיון, יוסף בן אברהם
צפיות: 125

המבשר : עיונים בספר ישעיהו

2 כר': חלק א: עיונים בספר ישעיהו, פרקים א-לט, חלק ב: עיונים בנחמות ישעיהו, פרקים מ-סו ...
מחבר: יגאל, אריאל ‬
צפיות: 124

ספר יוסף אומץ

פסקים ומנהגים לכל ימות השנה, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ עם מנהג ק''ק פרנקפורט ועניני מוסר ומדות ...
מחבר: האן, יוזפא בן פינחס זליגמן
צפיות: 87

ענף על האף

30 ספורים לראשית קריאה בקמץ ופתח...
מחבר: מיכל עם אמא ואבא של לאה’לה
צפיות: 87

פעם הייתי ילד קטן

36 ספורים לראשית קריאה עד 25 מלים...
מחבר: מיכל עם אמא ואבא של לאה’לה
צפיות: 102

חם קר וכל השאר

ספור והעשרה עם מאיר ושרה...
מחבר: אמא של לאה’לה
צפיות: 98

ופתאם – הכל במקום

ספור והעשרה עם מאיר ושרה...
מחבר: אמא של לאה’לה ‬
צפיות: 100

יום חדש מתחיל

ספור והעשרה עם מאיר ושרה ...
מחבר: אמא של לאה’לה ‬
צפיות: 120

טיפול דיאלקטי התנהגותי

2 כר' חלק א’: ספר הדרכה לקלינאים . - חלק ב’: דפי העבודה...
מחבר: מונשיין, קאתי ‬
צפיות: 130

ארכיאולוגיה תנ''כית

...
מחבר: כהן, זמיר ‬
צפיות: 78

שיטת הרב פנגר

להעצמה אישית, ניקוי רעלים רוחני וריפוי טבעי...
מחבר: פנגר, יצחק ‬
צפיות: 81

Kiddush Hashem

Curriculum & resources...
מחבר: Tora Umesorah
צפיות: 100

אור ישע

פיוטי שיר השירים לברכות קריאת שמע – יום‬‬‬‬‬ ראשון של פסח ...
מחבר: רוזנווסר, משה יהודה ‬
צפיות: 89

ספר האיצטגנינות באספקלריה של תורה

אוצר דברי ‬‬‬‬‬ חז''ל והקדמונים בענייני המזלות ומידת השפעתם על עם ישראל ...
מחבר: פישר, אליעזר משה בן ראובן חיים ‬
צפיות: 125

בעקבי פרשיות

דברים לחמישה חומשי‬‬‬‬‬ תורה ...
מחבר: דושינסקי, ירחמיאל יעקב
צפיות: 91

A Jewish trip to Poland: Past-Present-Future

With J>>Roots - Jewish Journeys Connecting Generations...
מחבר: Padowitz, Joel
צפיות: 104

In the smoke of Brzezinka

...
מחבר: סPrivas, Hadassa
צפיות: 85

So spricht der Ewige

Und die Strassen der Stadt Jerusalem warden voll sein mit Knaben und Maedschen, die in ihren Str...
מחבר: Joseph-Carlebach-Konferenz 7th
צפיות: 127

למורה כבר אין עיניים בגב

משבר הסמכות החינוכית ‬‬‬‬‬‬ בעידן הפוסט-מודרני וקווים מנחים לשיקומה ...
מחבר: גוסקוב, ערן ‬
צפיות: 116

זהות מקצועית ושחיקה בקרב עובדי חינוך

...
מחבר: פישרמן, שרגא ‬
צפיות: 104
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך

גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים