חיפוש

חברי הנהלה

נשיא המכללה
פרופ' יעקב כץ פרטים yaacov.katz@biu.ac.il

רקטור המכללה
ד"ר דבורה רוזנווסר derosen@macam.ac.il

מנכ"ל
הרב שלמה פולק spolak@macam.ac.il

ראש הצוות המנהלי
הרב מרדכי קופרמן mord0573@gmail.com

חברי ההנהלה המצומצמת
נשיא המכללה - פרופ' יעקב כץ yaacov.katz@biu.ac.il
רקטור המכללה - ד"ר דבורה רוזנווסר derosen@macam.ac.il
מנכ"ל המכללה - הרב שלמה פולק spolak@macam.ac.il
ראש צוות מנהלי - הרב מרדכי קופרמן mekaiten@macam.ac.il

סגני מנהלים
ראש "מעשה חושב" וסגנית מנהל - ד"ר חוה גרינספלד greens@macam.ac.il
ס/ראש המחלקה לחינוך וסגנית מנהל - ד"ר צילה ארן taran@macam.ac.il
אחראית תוכניות מ.אד במכללה וסגנית מנהל - ד"ר תמי יחיאלי tamy1@zahav.net.il

חברי המועצה האקדמית העליונה
פרופ' יעקב כץ yaacov.katz@biu.ac.il
פרופ' עלי מרצבך merzbach@macs.biu.ac.il
הרב יגאל ברונר umaklev2@emet.com
ד"ר זיוה דויטש zivad@macam.ac.il
פרופ' יוסי נוסבוים yossinus@zahav.net.il
ד"ר דבורה רוזנווסר derosen@macam.ac.il
פרופ' עמוס אלטשולר amosalt@bezeqint.net
פרופ' כרמי הורוביץ carmih@macam.ac.il
ד"ר תמי יחיאלי tamy1@zahav.net.il
הרב דוד מצגר
פרופ' אהרון קירשנבאום
פרופ' יוסי ריבלין Joseph.Rivlin@biu.ac.il
פרופ' שלמה סלונים
ד"ר צילה ארן taran@macam.ac.il
פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ yosglanz@gmail.com

חברי ועדת קידום מוסדית של המכללה
יו"ר - פרופ' יוסי נוסבוים yossinus@zahav.net.il
פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ yosglanz@gmail.com
ד"ר תמי יחיאלי tamy1@zahav.net.il
ד"ר דבי ליפשיץ debbiel@netvision.net.il
ד"ר זיוה דויטש zivad@macam.ac.il
ד"ר נעמי ליברמן neomilib@gmail.com

דיקני הסטודנטים
תואר ראשון - נשים: הרבנית יפה מגנס לתיאום ymagnes18@gmail.com
תואר שני - נשים: גב' יעל בן ארזה benarza@bezeqint.net
תואר ראשון - גברים: הרב מאיר גבאי meirga26@gmail.com
תואר שני - גברים: הרב ברוך שטיינר baruch.steiner@gmail.com


מעבר לסגל אקדמי

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים