חיפוש

מלגות / הלוואות / הנחות

שכר הלימוד במכללה הינו אוניברסיטאי לפי הנחיית משרד החינוך.

שכר-הלימוד המלא הינו 11,146 ₪ לשנה כולל נלווים (צמוד למדד) מעודכן לתשע"ט.

סוג המלגה מתמטיקה, מדעי הטבע אנגלית תנ"ך - מחשבת ישראל משאבי למידה, מוסיקה גיל הרך, חינוך מיוחד
תוכנית רג"ב למצויינות

ציון משולב 630 ומעלה* - פטור משכר לימוד מטעם משרד החינוך למשך 3 שנות לימודים לתואר + סל חיזוקים בגובה 5000 ₪ כל שנה. (בכפוף להחלטות משרד החינוך).

חוק ירושלים

שירות לאומי של 12 חודשים מזכה במענק בסך 50% מגובה שכר הלימוד לשנה. שירות לאומי של 23 חודשים מזכה במענק בסך 100% שכר לימוד לשנה. (בכפוף להחלטות הממשלה, תקף עד 5 שנים).

5% הנחה

לנרשמות עד ה1 בפטמבר

הנחת קרובים

ל-2 אחיות בתוכנית הסדירות - 10% הנחה לכל סטודנטית.

מלגת מכללה

בעלות ציון (בגרות) ממוצע של 100 ומעלה בחוגים: אנגלית מתמטיקה ומדעי הטבע. לנרשמות לחוג אנגלית, וציון ממוצע של *100 ומעלה, לנרשמות לחוגי מתמטיקה או מדעי הטבע, זכאיות למלגת לימודים מטעם המכללה של 4,306 ₪ צמוד למדד (כ- 43% משכר הלימוד), למשלימות הרשמתן (כולל שכ"ל) עד ר"ח אלול (לשנה א').

סל חיזוקים

סטודנטית בעלת ציון משולב 625 ומעלה וציון פסיכומטרי 600 ומעלה זכאית למלגת קיום בסך 5000 ₪ . סטודנטית בשנים ב' וג' תהיה זכאית למלגה על סך 2500 ₪ בתנאי שממוצע הציונים שלה הוא בשנה החולפת 85 ומעלה (בכפוף לתנאים ולתקציבים של משרד החינוך)

מענק מותנה מועדף

תלמידות בחוגים אנגלית, מתמטיקה ומדעים זכאים למלגה מותנית מועדפת ממשרד החינוך בסך 5800 ₪ בשנים א', ב', ג'. ההלוואה הופכת למענק בתנאי שהסטודטית תעבוד בהוראה בהיקף 1/3 משרה בתחום שבגינו קיבלה את המענק (כפוף לאישורים של משה"ח)

אפשרות להנחה

מהמכללה על רקע סוציואקונומי נמוך

חונכות פר"ח

הפעילות מזכה במלגה בגובה של כ 50% משכ"ל שנתי השנים א-ד. הסכום הינו כ- 5,200 ₪. המכסה מוגבלת.

סחל"ב

ההפעילות מזכה במלגה בגובה 60% משכ"ל האקדמי של אותה השנה. בכפוף לתקנון.

פיקדון

הניתן לשלם שכ"ל מכספי הפיקדון של שירות לאומי

* כל ההנחיות בעמוד זה תקפות לשנת הלימודים הנוכחית

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים