חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

83009.1.1   Methodology of TESOL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83010.1.1   Basic Writing - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83011.1.1   Grammar - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83012.1.1   Pedagogical Grammar - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83013.1.1   Topics in Pedagogy - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83014.1.1   Research Writing - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83015.1.1   Shoah Literature - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נפתלי גולדברג

83016.1.1   Selected Literature - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נפתלי גולדברג

83017.1.1   Co-Teaching - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

84006.1.1   פסיכופתולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יהודה דור

84008.1.1   לקויות ברצף אוטיזם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

84012.1.1   כישורי חיים בח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84016.1.1   הוראה מתקנת בהבנת הנקרא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר דן שוהם

84018.1.1   ליקוי למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84032.1.1   מודלים להעצמת נוער בסיכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84035.1.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84040.1.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84040.1.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.3   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84040.1.4   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84042.1.1   היבטים חברתיים ורגשיים של לקויות למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר אלדד סולימן

85005.1.1   אלגברה ליניארית 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85007.1.1   נושאים בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.1.2   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85015.1.1   גרפים וזרימה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר בנימין ברסקי

85017.1.1   הסתברות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מרדכי עמר

85018.1.1   גאומטריה אנליטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   סוגיות הלכתיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86019.1.1   העצמה אישית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר צבי עידן

86021.1.1   פשוטו של מקרא - קורס - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86023.1.10   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל גורדון

86023.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86023.1.3   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יואל גרומבק

86023.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86023.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86023.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86023.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86023.1.8   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86023.1.9   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.2.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86023.3.1   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל גורדון

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86044.1.1   הלכה ממקורותיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86070.1.1   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86082.1.1   בין תנועת המוסר לחסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.1.2   מבוא לדידקטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.4   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל

86158.1.1   אמונה במשנת ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86169.1.1   הוראת גמרא וראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86171.1.1   הגות בפירוש אברבנאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חנן ויזנר

86190.1.1   הוראת גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה זולדן

86193.1.1   תורה לשמה,מבט היסטורי ורעיוני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86198.1.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86212.1.1   צדקה בהלכה והגות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86232.1.1   הוראת תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זרח נובוגריצקי

86232.2.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר הראל שפירא

86234.1.1   הוראת משנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד עצמון

86241.1.1   גור אריה על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86250.1.1   ספר יהושע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86262.1.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86263.1.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.2   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב לוין

86263.1.3   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר בני שדה

86263.1.4   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.5   מכינה באנגלית פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86266.1.1   דרכי פסיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף בן לולו

86268.1.1   מבוא לתורת הראשונים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86270.1.1   סוגיות בספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86275.1.1   הוראה מתקנת בהבנת הנקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

86281.1.1   בטחון בטיחות חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון בטיחות אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.4   בטחון בטיחות קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86283.1.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86303.1.1   המוסד החינוכי והמשפחה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: נתן בקר

86304.1.1   סוגיות הגותיות באיוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86310.1.1   עיון תפילה וחינוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86319.1.1   הוראת משנה והלכה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86324.1.1   סמכות חכמים,תנאים ואמוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86325.1.1   למידה משמעותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אליהו שיינפלד

86326.1.1   חכמי ספרד-הגות והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

86327.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר הראל שפירא

86329.1.1   סוגיות בהלכות אישות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86330.1.1   מבוא לליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר דן שוהם

87023.1.1   עבודה סמינריונית בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים