חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

83005.1.1   ספרות ילדים באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

83007.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

84006.1.1   פסיכופתולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור

84008.1.1   לקויות ברצף אוטיזם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

84015.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

84018.1.1   ליקוי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס

84025.1.1   מצבי לחץ וחרדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר מתניה ריגר

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

84032.1.1   מודלים להעצמת נוער בסיכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84033.1.1   סיורים פדגוגיים- מוסדות צהר הלב אשדוד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84035.2.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84040.1.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84040.2.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84040.2.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84048.1.1   טיפוח שליטה עצמית וויסות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84049.1.1   התפתחות סנסומוטורית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר אלדד סולימן

85005.1.1   אלגברה ליניארית 1
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85006.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., מר אלדד סולימן

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.2.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85017.1.1   הסתברות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85018.1.1   גאומטריה אנליטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85024.1.1   עבודה סמינריונית במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86001.1.1   סוגיות בספר ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86001.2.1   נחמות ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86018.1.1   קשיים וליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86021.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86040.1.1   הלכה בראשונים ובאחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.1.2   מבוא לדידקטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86132.1.3   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86132.1.4   אוריינות אקדמית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86168.1.1   עיונים בספר מלכים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86171.1.1   הגות בפירוש אברבנאל לתורה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב חנן ויזנר

86190.1.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86206.2.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86219.1.1   הלכה חוק ומשפט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86232.1.2   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86234.1.1   הוראת משנה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב דוד עצמון

86238.1.1   תנועת המוסר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86241.1.1   תפארת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86263.1.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.2   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86271.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86279.1.1   מחשבת ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86281.1.1   בטחון בטיחות ושעת חירום כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות ושעת חירום טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון בטיחות ושעת חירום שבט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.4   בטחון בטיחות ושעת חירום אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.5   בטחון בטיחות ושעת חירום אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.6   בטחון בטיחות ושעת חירום קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים שבט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.5   חינוך לזהירות בדרכים אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.6   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86284.1.1   בעיות למידה בכתה הטרוגנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86285.1.1   הלכות ציבור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86301.1.1   השגחת ד' והשתדלות אנושית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86317.1.1   קשיים בלימוד גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86329.1.1   סוגיות בהלכות אישות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86332.1.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86332.1.10   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86332.1.11   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86332.1.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86332.1.5   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86332.1.6   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.1.7   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.1.8   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עמנואל צברי

86332.1.9   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86332.3.1   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86332.3.2   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86333.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86333.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86333.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86333.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.1.8   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86333.3.1   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86333.3.2   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.4.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86333.4.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

86346.1.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86359.1.1   סוגיות בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86360.1.1   סוגיות במחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86361.1.1   תפילה בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86362.1.1   תפילה-בין הלכה למחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86363.1.1   קשיים בהוראת גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86364.1.1   מחשבת יהודית בעת האחרונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86366.1.1   פרשת התשובה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86367.1.1   ספרי בית שני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86368.1.1   ספרי בית שני-דרכי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86369.1.1   בין הלכה ואגדה בראשונים ובאחרונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86370.1.1   אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86371.1.1   עיונים בספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86372.1.1   מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן פיירמן

86373.1.1   ספרות האמוראים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86374.1.1   מחשבת החינוך בהלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86375.1.1   תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86376.1.1   מושגים בסוציולוגיה חינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: נתן בקר

86377.1.1   הגות בפירושי ר"ע ספורנו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86378.1.1   עיונים בפירוש ר"ע ספורנו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86379.1.1   מודלים להעצמת נוער בסיכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

86380.1.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

86381.1.1   מצבי לחץ וחרדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

86382.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

86384.1.1   הספור החסידי באומר בדרמה ובניגון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

86385.1.1   אגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג

86386.1.1   כיתה וקהילה הנהגה וניהול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עמנואל צברי

86387.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים לפיתוח מקצועי
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים