לוגו מכללה ירושלים

לוח מבחנים - תש"פ


רשימת מבחנים

שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 12/11/2019 18:50:58
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.
הדפסה
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84008.1.1  לקויות ברצף האוטיזם ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84017.1.1  הפרעות קשב וריכוז ב מר דור יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 401, 402
מועד ב09/09/2019ט' אלול20:00 736
רמי"ם - חינוך מיוחד 84018.1.1  ליקוי למידה ש ד"ר גרוס אריאל
מועד א23/06/2019כ' סיון16:00 301, 624
מועד ב08/09/2019ח' אלול16:00 825
רמי"ם - חינוך מיוחד 84028.1.1  הוראה מתקנת בלימודי קודש ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84035.2.1  התפתחות אישיות ולמידה ב פרופ' כץ יעקב
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 404
מועד ב08/09/2019ח' אלול18:00 825
רמי"ם - חינוך מיוחד 84039.1.1  הוראה מתקנת בחשבון ב מר אליה אמיתי
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84044.1.1  ליקויי שמיעה ב מר ריגר מתניה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84045.1.1  מוגבלות שכלית התפתחותית ב  רגב אוראל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 404
מועד ב09/09/2019ט' אלול20:00 822
רמי"ם - חינוך מיוחד 84050.1.1  חידושים בחקר המוח,ויישומם ב מר שוהם דן
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84051.1.1  מוגנות בחינוך מיוחד ב מר זולברג מרדכי
 הגשת עבודה
רמי"ם - מתמטיקה 85001.1.1  תורת המספרים ק מר שאקי יאיר
מועד א05/09/2019ה' אלול15:00 826
מועד ב24/10/2019כ"ה תשרי15:00 826
רמי"ם - מתמטיקה 85003.1.1  חשבון אינפיניטיסימאלי 1 ב ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א14/07/2019י"א תמוז15:00 822
מועד ב03/10/2019ד' תשרי15:00 736
רמי"ם - מתמטיקה 85007.1.1  נושאים בהוראת המתמטיקה ב  רוקח אריה
מועד א18/07/2019ט"ו תמוז16:00 822
מועד ב15/09/2019ט"ו אלול15:00
רמי"ם - מתמטיקה 85009.1.1  סמינר דידקטי במתמטיקה ק  רוקח אריה
מועד א08/08/2019ז' אב13:30 822
מועד ב06/10/2019ז' תשרי15:00 736
רמי"ם - מתמטיקה 85011.1.1  אלגברה לינארית 2 ב ד"ר קליין אלכסנדר
מועד א30/06/2019כ"ז סיון15:00 629
מועד ב15/09/2019ט"ו אלול15:00
רמי"ם - מתמטיקה 85016.1.1  אינפי מתקדם ב ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א14/07/2019י"א תמוז15:00 821
מועד ב25/09/2019כ"ה אלול16:00 736
רמי"ם - מתמטיקה 85019.1.1  הסתברות וסטטיסטיקה ב הרב ד"ר איזק יצחק
מועד א30/06/2019כ"ז סיון15:00 825
מועד ב08/09/2019ח' אלול15:00
רמי"ם - מתמטיקה 85023.1.1  פונקציות מורכבות ק מר שאקי יאיר
מועד א08/08/2019ז' אב13:30 736
מועד ב15/09/2019ט"ו אלול15:00 822
רמי"ם - מתמטיקה 85025.1.1  גאומטריה ב מר אלטשולר נתנאל
מועד א07/07/2019ד' תמוז15:00 402, 826
מועד ב22/09/2019כ"ב אלול15:00 822
רמי"ם - קודש 86001.2.1  נחמות ישעיהו ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86004.1.1  מנין "עיקרים" במחשבת ישראל ב הרב ד"ר גורפינקל אלי
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 408
מועד ב09/09/2019ט' אלול20:00 736
רמי"ם - קודש 86005.1.1  גורמים בחינוך והוראה ש הרב אביחיל דוד
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86006.1.1  סמינר דידקטי בתנ"ך ש הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86011.1.1  סוגיות הלכתיות בחינוך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86036.1.1  עיונים בספר ירמיהו ב הרב אביחיל אלישב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86044.1.1  הלכה במקורותיה הראשוניים ב הרב קופרמן אברהם
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 404, 406
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:00 825
רמי"ם - קודש 86045.2.1  סוגיות הלכתיות בנ"ך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86104.2.1  סטטיסטיקה ב הרב גבאי מאיר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 401
מועד ב08/09/2019ח' אלול20:00 825
רמי"ם - קודש 86121.1.1  הבריחה והתשובה בספר יונה ק הרב אטון יוסף
מועד א12/08/2019י"א אב09:30 101, 108
מועד ב11/09/2019י"א אלול16:00 825
רמי"ם - קודש 86122.1.1  פרשנות משוה בספר דברים ק הרב אברמסון אריה
מועד א13/08/2019י"ב אב16:00 101, 108
מועד ב12/09/2019י"ב אלול16:00 104
רמי"ם - קודש 86130.2.1  מבוא לדידקטיקה ב הרב ד"ר שוורץ יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 405, 406
מועד ב09/09/2019ט' אלול18:00
רמי"ם - קודש 86130.2.2  מבוא לדידקטיקה ב הרב טבילה בניהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86132.1.1  אוריינות אקדמית ש הרב ד"ר גורפינקל אלי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86137.1.1  יסודות החינוך ש הרב נתנאל עמוס
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86141.1.1  תורת המנהגים ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86158.1.1  אמונה במשנת ראשונים ואחרונים ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 407
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:00 825
רמי"ם - קודש 86161.1.1  משנתו החינוכית של המהר"ל ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86169.1.1  הוראת גמרא וראשונים ק הרב בן יעקב מנחם
מועד א13/08/2019י"ב אב18:00 101
מועד ב12/09/2019י"ב אלול18:00 101
רמי"ם - קודש 86176.1.1  לימודי קודש בגיל הרך ש הרב ויזנר חנן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86190.2.1  הוראת תושב"ע ב הרב זולדן יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 211
רמי"ם - קודש 86191.1.1  עיונים בספר שערי יושר ב הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86198.1.1  הלכה ומודרנה ב הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/06/2019כ' סיון18:00 301, 821
מועד ב08/09/2019ח' אלול20:00 736
רמי"ם - קודש 86234.2.1  הוראת משנה ב הרב עצמון דוד
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 405
מועד ב09/09/2019ט' אלול20:00 825
רמי"ם - קודש 86241.2.1  גור אריה פרשנות ומחשבה ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 304
מועד ב08/09/2019ח' אלול20:00 736
רמי"ם - קודש 86262.1.1  מכינה במתמטיקה ק הרב גבאי מאיר
מועד א13/08/2019י"ב אב20:00 108
מועד ב12/09/2019י"ב אלול20:00 102
רמי"ם - קודש 86270.1.1  סוגיות בספר שמואל ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86271.2.1  המקרא ופשוטו בחז"ל ב הרב קופרמן אלימלך
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 403, 406
מועד ב09/09/2019ט' אלול18:00 825
רמי"ם - קודש 86272.2.1  עיונים ברש"י לתורה ב הרב שנדורפי איתן
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 401
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:00 736
רמי"ם - קודש 86273.1.1  ספרות הגאונים ב הרב פרג'ון חיים
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 402, 403
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:00 736
רמי"ם - קודש 86279.2.1  מחשבת ההלכה ב הרב ד"ר שטמלר חגי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86284.1.1  בעיות למידה בכתה הטרוגנית ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון09:30 301, 402
מועד ב08/09/2019ח' אלול16:00 825
רמי"ם - קודש 86285.1.1  הלכות ציבור ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86340.1.1  משנה ותוספתא ב הרב ד"ר שפירא הראל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 301, 402
מועד ב09/09/2019ט' אלול20:00 825
רמי"ם - קודש 86346.1.1  אנגלית בסיסי ש ד"ר ליברמן יואל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 403
מועד ב09/09/2019ט' אלול20:00 736
רמי"ם - קודש 86346.2.1  אנגלית בסיסי ב ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/06/2019כ' סיון16:00 822
מועד ב08/09/2019ח' אלול16:00 825
רמי"ם - קודש 86346.2.2  אנגלית בסיסי ב ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 736
מועד ב08/09/2019ח' אלול16:00 825
רמי"ם - קודש 86353.1.1  חנוך לנער-אסטרטגיות ק הרב אגלטל אהרון
מועד א13/08/2019י"ב אב16:00 102, 104
מועד ב12/09/2019י"ב אלול16:00 101
רמי"ם - קודש 86364.1.1  מחשבה יהודית בעת האחרונה ב הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86367.1.1  ספרי בית שני ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 402
מועד ב08/09/2019ח' אלול18:00 736
רמי"ם - קודש 86368.1.1  ספרי בית שני-דרכי הוראה ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 402
מועד ב08/09/2019ח' אלול18:00 736
רמי"ם - קודש 86370.2.1  אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות ב הרב שיינפלד אליהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86371.2.1  עיונים בספר שופטים ב הרב שנדורפי איתן
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 408
מועד ב08/09/2019ח' אלול20:00 736
רמי"ם - קודש 86386.1.1  כיתה וקהילה הנהגה וניהול ש הרב צברי עמנואל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86393.1.1  גור אריה על התורה ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 304
מועד ב08/09/2019ח' אלול20:00 736
רמי"ם - קודש 86394.1.1  פרשנות ראשונים לתנ"ך ב הרב ד"ר דובאוויק יוסף
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 402, 404
מועד ב09/09/2019ט' אלול16:00 825
רמי"ם - קודש 86395.1.1  סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86396.1.1  בחירה חופשית ב הרב ד"ר ואלטר שי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86397.1.1  עיון תפילה והוראתה ב הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86397.2.1  עיון תפילה והוראתה ב הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86398.1.1  סוגיות חינוכיות במשנת החסידות ב הרב ד"ר שור אליעזר
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 402, 404
מועד ב09/09/2019ט' אלול18:00 825
רמי"ם - קודש 86399.1.1  קדימויות בדיני נפשות ב הרב פלג יעקב
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 624
מועד ב08/09/2019ח' אלול18:00 736
רמי"ם - קודש 86400.1.1  הגות ופירוש במדרשי חז"ל ב הרב בן לולו יוסף
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 822
מועד ב08/09/2019ח' אלול18:00 736
רמי"ם - קודש 86401.1.1  הגות במדרשי חז"ל ב הרב בן לולו יוסף
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 822
מועד ב08/09/2019ח' אלול18:00 736
רמי"ם - קודש 86402.1.1  הלכה בעולם המודרני ב הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/06/2019כ' סיון18:00 301, 821
מועד ב08/09/2019ח' אלול20:00 736
רמי"ם - קודש 86405.1.1  התפתחות אישיות ולמידה ב פרופ' כץ יעקב
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 404
מועד ב08/09/2019ח' אלול18:00 825
רמי"ם - קודש 86407.1.1  מדרשי חז"ל ומעשי חכמים ב הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86408.1.1  עיון במדרשי חז"ל ב הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86409.1.1  סוגיות בנביאים ראשונים ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86410.1.1  נביאים ראשונים-הבט חינוכי ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86414.1.1  כלי המדרש במשנת חז"ל ק הרב בן לולו יוסף
מועד א12/08/2019י"א אב09:30 102
מועד ב11/09/2019י"א אלול16:00 826
רמי"ם - קודש 86415.1.1  סוגיות בהקמת מלכות ישראל בנביאים ראשונים ק הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א12/08/2019י"א אב11:30 102, 108
מועד ב11/09/2019י"א אלול18:00 825
רמי"ם - קודש 86419.1.1  שורש המחשבה היהודית ק הרב וינגורט שאול
מועד א13/08/2019י"ב אב16:00 101, 102
מועד ב12/09/2019י"ב אלול16:00 105
רמי"ם - קודש 86420.1.1  מבוא לתורת הבעל שם טוב ק הרב ד"ר שור אליעזר
מועד א13/08/2019י"ב אב18:00 104, 108
מועד ב12/09/2019י"ב אלול18:00 102
רמי"ם - קודש 86422.1.1  הוראת מדרש ק הרב בן יעקב מנחם
מועד א13/08/2019י"ב אב16:00 102, 108
מועד ב12/09/2019י"ב אלול16:00 102
רמי"ם - קודש 86424.1.1  תורה ויהדות בחינוך הממלכתי ק מר יורמן שמואל
מועד א13/08/2019י"ב אב18:00 108
מועד ב12/09/2019י"ב אלול18:00 104
רמי"ם - קודש 86425.1.1  הוראת תושב"ע מהגמרא עד ההלכה ק מר ליאור אלקנה
מועד א13/08/2019י"ב אב20:00 102, 104
מועד ב12/09/2019י"ב אלול20:00 101
רמי"ם - קודש 86426.1.1  דרכי הוראה בלימודי קודש ק הרב בקשי מאיר
מועד א12/08/2019י"א אב09:30 102
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים