חיפוש

לוח מבחנים - תשע"ט
שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 25/05/2019 18:50:22
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.


הדפסה

מיין לפי:    
שם החוג מספר קורס שם הקורס סוג קורס סמ' מרצה מועד תאריך שעה כיתה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84008.1.1  לקויות ברצף האוטיזם ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84017.1.1  הפרעות קשב וריכוז ב מר דור יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 401
רמי"ם - חינוך מיוחד 84018.1.1  ליקוי למידה ש ד"ר גרוס אריאל
מועד א23/06/2019כ' סיון16:00 624
רמי"ם - חינוך מיוחד 84028.1.1  הוראה מתקנת בלימודי קודש ב מר פלדמן יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84035.2.1  התפתחות אישיות ולמידה ב פרופ' כץ יעקב
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 404
רמי"ם - חינוך מיוחד 84039.1.1  הוראה מתקנת בחשבון ב מר אליה אמיתי
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84044.1.1  ליקויי שמיעה ב מר ריגר מתניה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84045.1.1  מוגבלות שכלית התפתחותית ב  רגב אוראל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 404
רמי"ם - חינוך מיוחד 84050.1.1  חידושים בחקר המוח,ויישומם ב מר שוהם דן
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84051.1.1  מוגנות בחינוך מיוחד ב מר זולברג מרדכי
 הגשת עבודה
רמי"ם - מתמטיקה 85003.1.1  חשבון אינפיניטיסימאלי 1 ב ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א14/07/2019י"א תמוז15:00 822
רמי"ם - מתמטיקה 85007.1.1  נושאים בהוראת המתמטיקה ב  רוקח אריה
מועד א18/07/2019ט"ו תמוז16:00 822
רמי"ם - מתמטיקה 85011.1.1  אלגברה לינארית 2 ב ד"ר קליין אלכסנדר
מועד א30/06/2019כ"ז סיון15:00 822
רמי"ם - מתמטיקה 85016.1.1  אינפי מתקדם ב ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א14/07/2019י"א תמוז15:00 821
רמי"ם - מתמטיקה 85019.1.1  הסתברות וסטטיסטיקה ב הרב ד"ר איזק יצחק
מועד א30/06/2019כ"ז סיון15:00 825
רמי"ם - מתמטיקה 85025.1.1  גאומטריה ב מר אלטשולר נתנאל
מועד א07/07/2019ד' תמוז15:00 826
רמי"ם - קודש 86001.2.1  נחמות ישעיהו ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86004.1.1  מנין "עיקרים" במחשבת ישראל ב הרב ד"ר גורפינקל אלי
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 408
רמי"ם - קודש 86005.1.1  גורמים בחינוך והוראה ש הרב אביחיל דוד
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86006.1.1  סמינר דידקטי בתנ"ך ש הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86011.1.1  סוגיות הלכתיות בחינוך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86036.1.1  עיונים בספר ירמיהו ב הרב אביחיל אלישב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86044.1.1  הלכה במקורותיה הראשוניים ב הרב קופרמן אברהם
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 404
רמי"ם - קודש 86045.2.1  סוגיות הלכתיות בנ"ך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86104.2.1  סטטיסטיקה ב הרב גבאי מאיר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 401
רמי"ם - קודש 86130.2.1  מבוא לדידקטיקה ב הרב ד"ר שוורץ יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 405
רמי"ם - קודש 86132.1.1  אוריינות אקדמית ש הרב ד"ר גורפינקל אלי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86137.1.1  יסודות החינוך ש הרב נתנאל עמוס
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86141.1.1  תורת המנהגים ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86158.1.1  אמונה במשנת ראשונים ואחרונים ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 407
רמי"ם - קודש 86161.1.1  משנתו החינוכית של המהר"ל ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 305
רמי"ם - קודש 86176.1.1  לימודי קודש בגיל הרך ש הרב ויזנר חנן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86190.2.1  הוראת תושב"ע ב הרב זולדן יהודה
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 211
רמי"ם - קודש 86191.1.1  עיונים בספר שערי יושר ב הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86198.1.1  הלכה ומודרנה ב הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/06/2019כ' סיון18:00 821
רמי"ם - קודש 86234.2.1  הוראת משנה ב הרב עצמון דוד
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 405
רמי"ם - קודש 86241.2.1  גור אריה פרשנות ומחשבה ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 304
רמי"ם - קודש 86270.1.1  סוגיות בספר שמואל ב הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86271.2.1  המקרא ופשוטו בחז"ל ב הרב קופרמן אלימלך
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 403
רמי"ם - קודש 86272.2.1  עיונים ברש"י לתורה ב הרב שנדורפי איתן
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 401
רמי"ם - קודש 86273.1.1  ספרות הגאונים ב הרב פרג'ון חיים
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 403
רמי"ם - קודש 86279.2.1  מחשבת ההלכה ב הרב ד"ר שטמלר חגי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86284.1.1  בעיות למידה בכתה הטרוגנית ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון09:30 402
רמי"ם - קודש 86285.1.1  הלכות ציבור ב הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86340.1.1  משנה ותוספתא ב הרב ד"ר שפירא הראל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 402
רמי"ם - קודש 86346.1.1  אנגלית בסיסי ש ד"ר ליברמן יואל
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 403
רמי"ם - קודש 86346.2.1  אנגלית בסיסי ב ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 822
רמי"ם - קודש 86346.2.2  אנגלית בסיסי ב ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/06/2019כ' סיון16:00 736
רמי"ם - קודש 86364.1.1  מחשבה יהודית בעת האחרונה ב הרב ד"ר קסירר שלמה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86367.1.1  ספרי בית שני ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 403
רמי"ם - קודש 86368.1.1  ספרי בית שני-דרכי הוראה ב הרב רבי בן ציון
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 403
רמי"ם - קודש 86370.2.1  אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות ב הרב שיינפלד אליהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86371.2.1  עיונים בספר שופטים ב הרב שנדורפי איתן
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 408
רמי"ם - קודש 86386.1.1  כיתה וקהילה הנהגה וניהול ש הרב צברי עמנואל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86393.1.1  גור אריה על התורה ב הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א27/06/2019כ"ד סיון14:00 408
רמי"ם - קודש 86394.1.1  פרשנות ראשונים לתנ"ך ב הרב ד"ר דובאוויק יוסף
מועד א04/07/2019א' תמוז16:00 402
רמי"ם - קודש 86395.1.1  סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך ב הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86396.1.1  בחירה חופשית ב הרב ד"ר ואלטר שי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86397.1.1  עיון תפילה והוראתה ב הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86397.2.1  עיון תפילה והוראתה ב הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86398.1.1  סוגיות חינוכיות במשנת החסידות ב הרב ד"ר שור אליעזר
מועד א04/07/2019א' תמוז18:00 402
רמי"ם - קודש 86399.1.1  קדימויות בדיני נפשות ב הרב פלג יעקב
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 624
רמי"ם - קודש 86400.1.1  הגות ופירוש במדרשי חז"ל ב הרב בן לולו יוסף
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 822
רמי"ם - קודש 86401.1.1  הגות במדרשי חז"ל ב הרב בן לולו יוסף
מועד א23/06/2019כ' סיון20:00 822
רמי"ם - קודש 86402.1.1  הלכה בעולם המודרני ב הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/06/2019כ' סיון18:00 821
רמי"ם - קודש 86405.1.1  התפתחות אישיות ולמידה ב פרופ' כץ יעקב
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 404
רמי"ם - קודש 86407.1.1  מדרשי חז"ל ומעשי חכמים ב הרב ד"ר קסירר שלמה
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 304
רמי"ם - קודש 86408.1.1  עיון במדרשי חז"ל ב הרב ד"ר קסירר שלמה
מועד א27/06/2019כ"ד סיון11:30 304
רמי"ם - קודש 86409.1.1  סוגיות בנביאים ראשונים ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 305
רמי"ם - קודש 86410.1.1  נביאים ראשונים-הבט חינוכי ב הרב ד"ר פיירמן ראובן
מועד א04/07/2019א' תמוז20:00 305

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים