לוגו מכללה ירושלים

לוח מבחנים - תש"פ


לוח מבחנים - לימודי גברים - רמים

שימו לב:
מועדי המבחנים מעודכנים לתאריך 25/05/2020 18:57:32
לוח המבחנים עלול להשתנות. נא להתעדכן באופן סדיר.
הדפסה
שם החוג מספר קורס שם הקורס סמסטר / שנתי סמ' מרצה מועד מגדר תאריך שעה כיתה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84006.1.1  פסיכופתולוגיה א מר דור יהודה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84010.1.1  שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות א מר אליה אמיתי
מועד א23/02/2020כ"ח שבט18:00 623
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר18:00 825
רמי"ם - חינוך מיוחד 84011.1.1  שיטות קריאה א מר בן אור שחר
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84012.1.1  כישורי חיים בח"מ א מר זולברג מרדכי
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84016.1.1  הוראה מתקנת בקריאה א מר שוהם דן
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84018.1.1  ליקוי למידה ש ד"ר גרוס אריאל
מועד א23/02/2020כ"ח שבט16:00 821
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר16:00
רמי"ם - חינוך מיוחד 84029.1.1  מבוא לח"מ-לקויות קשות א מר ריגר מתניה
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84031.1.1  כתיב והבעה בכתב א מר שוהם דן
 הגשת עבודה
רמי"ם - חינוך מיוחד 84042.1.1  הבטים חברתיים של לקויות למידה א הרב רבי בן ציון
מועד א13/02/2020י"ח שבט11:30 402
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר18:00 826
רמי"ם - חינוך מיוחד 84047.1.1  שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים א מר אליה אמיתי
מועד א13/02/2020י"ח שבט14:00 402
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר20:00 826
רמי"ם - חינוך מיוחד 84049.1.1  התפתחות סנסומוטורית א מר בן אור שחר
 הגשת עבודה
רמי"ם - מתמטיקה 85010.1.1  חשבון אינפיניטיסימאלי 2 א ד"ר שאקי אחיעזר
מועד א16/02/2020כ"א שבט16:00 822
מועד ב26/03/2020א' ניסן15:00 303
רמי"ם - מתמטיקה 85017.1.1  הסתברות א הרב ד"ר איזק יצחק
מועד א23/02/2020כ"ח שבט16:00 822
מועד ב02/04/2020ח' ניסן15:00 303
רמי"ם - מתמטיקה 85027.1.1  תורת הגרפים א מר אלטשולר נתנאל
מועד א27/02/2020ב' אדר15:00 211
מועד ב23/04/2020כ"ט ניסן16:00 821
רמי"ם - קודש 86005.1.1  גורמים בחינוך והוראה ש הרב אביחיל דוד
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86011.1.1  מחשבת החינוך בהלכה א הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86021.1.1  סוגיות בפשוטו של מקרא א הרב שטיינר יצחק
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86040.1.1  מדרשי ההלכה ומקומם בתושב"ע א הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86053.1.1  סוגיות מתמטיות בגמרא א הרב גבאי מאיר
מועד א20/02/2020כ"ה שבט16:00 404
רמי"ם - קודש 86104.1.1  סטטיסטיקה א הרב גבאי מאיר
מועד א13/02/2020י"ח שבט14:00 304
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר20:00 825
רמי"ם - קודש 86107.1.1  פשוטו של מקרא א הרב שטיינר יצחק
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86123.1.1  המדרש בשפת אמת א הרב רז ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86130.1.1  מבוא לדידקטיקה כללית א הרב ד"ר שוורץ יהודה
מועד א20/02/2020כ"ה שבט18:00 402
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר18:00 821
רמי"ם - קודש 86130.2.1  דידקטיקה בלימודי קדש א הרב טבילה בניהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86137.1.1  יסודות החינוך ש הרב נתנאל עמוס
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86140.1.1  פרשנות האגדה א הרב ד"ר קסירר שלמה
מועד א13/02/2020י"ח שבט11:30 404
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר18:00 826
רמי"ם - קודש 86145.1.1  לשון המקרא-תגליות וחידושים א הרב קופרמן אברהם
מועד א20/02/2020כ"ה שבט16:00 402
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר16:00 821
רמי"ם - קודש 86158.1.1  מושג האמונה במחשבת ישראל א הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א20/02/2020כ"ה שבט16:00 403
רמי"ם - קודש 86159.1.1  מידות שהתורה נדרשת בהן א הרב בן לולו יוסף
מועד א13/02/2020י"ח שבט09:30 402
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר16:00 826
רמי"ם - קודש 86170.1.1  סנגוריה במשנת ראשונים ואחרונים א הרב ד"ר רחמני שחר
מועד א13/02/2020י"ח שבט14:00 403
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר20:00 826
רמי"ם - קודש 86176.1.1  לימודי קודש בגיל הרך ש הרב ויזנר חנן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86190.1.1  הוראת גמרא א הרב זולדן יהודה
מועד א20/02/2020כ"ה שבט20:00 403
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר20:00 821
רמי"ם - קודש 86206.1.1  זמנים בתנ"ך ומשמעותם א הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86212.1.1  צדקה בהלכה ובהגות א הרב ד"ר זק רועי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86232.1.1  סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע א הרב ד"ר שפירא הראל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86250.1.1  ספר יהושע א הרב אביחיל אלישב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86261.1.1  ניהול כתה ותקשורת נכונה עם התלמידים א הרב ד"ר הכהן ידידיה
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86263.1.1  מכינה קדם אקדמית באנגלית א ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/02/2020כ"ח שבט16:00 736
מועד א25/03/2020כ"ט אדר16:00 821
רמי"ם - קודש 86263.1.2  מכינה קדם אקדמית באנגלית א ד"ר ליברמן יואל
מועד א23/02/2020כ"ח שבט20:00 736
רמי"ם - קודש 86271.1.1  המקרא ופשוטו בחז"ל א הרב קופרמן אלימלך
מועד א20/02/2020כ"ה שבט18:00 404
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר18:00 821
רמי"ם - קודש 86274.1.1  שיבת ציון ואתגריה ההלכתיים א הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/02/2020כ"ח שבט20:00 826
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר18:00 821
רמי"ם - קודש 86283.1.1  עזרא ונחמיה א הרב רבי בן ציון
מועד א13/02/2020י"ח שבט09:30 404, 405
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר16:00 826
רמי"ם - קודש 86289.1.1  תכנון ותוכניות לימודים א הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86304.1.1  סוגיות הגותיות באיוב א הרב עשהאל יעקב
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86307.1.1  ההיסטוריה במחשבת ישראל א הרב ד"ר שטמלר חגי
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86325.1.1  למידה משמעותית א הרב שיינפלד אליהו
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86339.1.1  בנין כוחות הנפש בתהליך החינוכי א הרב עובדיה אוריאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86340.1.1  משנה ותוספתא א הרב ד"ר שפירא הראל
מועד א20/02/2020כ"ה שבט20:00 402
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר20:00 821
רמי"ם - קודש 86346.1.1  אנגלית בסיסי ש ד"ר ליברמן יואל
מועד א27/02/2020ב' אדר20:15 405, 407
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר16:00 821
רמי"ם - קודש 86371.1.1  עיונים בספר שופטים א הרב שנדורפי איתן
מועד א20/02/2020כ"ה שבט20:00 405
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר20:00 821
רמי"ם - קודש 86372.1.1  מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות א הרב ד"ר פיירמן ראובן
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86373.1.1  ספרות האמוראים א הרב ד"ר דובאוויק יוסף
מועד א20/02/2020כ"ה שבט16:00 304
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר16:00 821
רמי"ם - קודש 86375.1.1  תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי א הרב ד"ר ואלטר שי
מועד א20/02/2020כ"ה שבט18:00 403
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר18:00 821
רמי"ם - קודש 86395.1.1  סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך א הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86396.1.1  בחירה חופשית א הרב פלג יעקב
מועד א20/02/2020כ"ה שבט20:00 305
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר20:00 821
רמי"ם - קודש 86427.1.1  הלכה בדברי נביאים א הרב נחומברג רפאל
 הגשת עבודה
רמי"ם - קודש 86428.1.1  שתי דרכים בפרשנות הפשט-רשב"ם והאב"ע א הרב ד"ר קסירר שלמה
מועד א13/02/2020י"ח שבט14:00 304
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר20:00 826
רמי"ם - קודש 86429.1.1  הגות בפרשנות הרשב"ם והאב"ע א הרב ד"ר קסירר שלמה
מועד א13/02/2020י"ח שבט14:00 304
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר20:00 826
רמי"ם - קודש 86430.1.1  הגות בפירושי הנציב לתורה א הרב ד"ר גורפינקל אלי
מועד א20/02/2020כ"ה שבט20:00 404
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר20:00 821
רמי"ם - קודש 86431.1.1  אגדות חז"ל-עיון במעשי חכמים א הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/02/2020כ"ח שבט18:00 821
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר18:00 826
רמי"ם - קודש 86432.1.1  אגדות חז"ל-עיון במעשי חכמים ובהגותם א הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/02/2020כ"ח שבט18:00 821
מועד ב24/03/2020כ"ח אדר18:00 826
רמי"ם - קודש 86433.1.1  שיבת ציון א הרב ד"ר רונס יצחק
מועד א23/02/2020כ"ח שבט20:00 825
מועד ב25/03/2020כ"ט אדר18:00 821
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים